Home Carkits Gsm abonnementen A en S Vancare Navigatie Ritregistratie Informatieaanvraag Webshop Referenties Contact
© 2018 André Kuiper / Phoneshop4u.nl  / Carkitonderdelen.nl Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Ritregistratie

Hoge boetes bij ongeoorloofd privegebruik auto van de zaak.

Privegebruik auto van de zaak speerpunt Ministerie van Financiën Ook als werkgever dient u een oogje in het zeil te houden. Als u redelijkerwijs kon weten dat de werknemer onterecht een "Verklaring geen prive gebruik auto" had, dan is de naheffingsaanslag voor uw rekening! Het gewijzigde Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is in werking getreden op 1 juli 2010. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto sluit privégebruik echt uit! Jan Kieviet , Visser & Visser Belastingadviseurs “In het belastingplan 2012 heeft Staatssecretaris Weekers een aantal plannen ontvouwd rondom de zakelijke auto. Eén daarvan is de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik' voor de bestelauto. Naar mijn mening een regeling die tegemoet komt aan de wens van het bedrijfsleven tot verlichting van de administratieve lasten. Ik verwacht dan ook dat deze verklaring op grote schaal zal worden aangevraagd. Echter, een waarschuwing vooraf aan zowel werkgever als werknemer is op zijn plaats!” “Door middel van de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik' voor de bestelauto, die kan worden aangevraagd bij de inspecteur, hoeft de werkgever geen loonbelasting in te houden vanwege privégebruik van de bestelauto. IB-ondernemers kunnen deze regeling ook toepassen voor hun eigen bestelauto, waardoor de vele zzp’ers met een bestelauto ook in aanmerking komen voor deze regeling. Verklaring Momenteel kan de werknemer ook onder de bijtelling uitkomen door de werknemer een 'verklaring geen privégebruik' te laten overleggen. De verklaring geen privégebruik moet echter kunnen worden onderbouwd met een sluitende kilometerregistratie. Voor werknemers die veel adressen bezoeken blijkt het echter lastig te zijn om een dergelijke registratie bij te houden. Om de administratieve lasten op dit punt te verlichten, introduceert de Staatssecretaris nu de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik'. In een eerste oogopslag lijkt dit heel veel op de huidige 'verklaring geen privégebruik'. In de uitvoering wordt de nieuwe verklaring echter anders uitgewerkt. De werknemer die in een bestelauto rijdt, hoeft namelijk geen rittenregistratie meer bij te houden. De administratieve lastenverlichting is hiermee een feit. Controle naleving Maar nu de waarschuwing. In de opzet van de Staatssecretaris gaat de inspecteur incidenteel bij de werkgever na of een specifieke rit zakelijk is geweest. De laatste jaren maakt de Belastingdienst gebruik van automatische nummerplaat herkenning (de Engelse afkorting hiervoor is ANPR). Het kan zo zijn dat de inspecteur door middel van ANPR heeft geconstateerd dat een auto, waarvoor een ‘Uitsluitend zakelijk gebruik’ verklaring is afgegeven, op een zaterdag op het parkeerterrein van een pretpark stond. Naar aanleiding van deze constatering kan hij de werkgever verzoeken om het zakelijke karakter van de betreffende rit te onderbouwen. Als vervolgens blijkt dat de rit geen zakelijk karakter heeft, wordt de auto direct geacht voor minimaal 500 kilometer voor privé-doeleinden te zijn gebruikt. Er vindt dan alsnog bijtelling plaats. De verklaring kan dus niet worden gebruikt om ongehinderd privé te rijden met de bestelauto! De Belastingdienst controleert het nakomen van de regeling door fotocontroles van het kenteken. Als een bestelauto waarvoor een verklaring ‘Uitsluitend zakelijk gebruik’ is afgegeven wordt gefotografeerd, moet de werkgever verklaren wie op het moment dat de foto werd gemaakt met de bestelauto reed. De opgegeven werknemer moet vervolgens aannemelijk maken dat de auto op dat moment zakelijk werd gebruikt. Als hij of zij hier niet in slaagt, wordt alsnog belasting geheven wegens privégebruik en krijgt de werknemer een flinke boete. Naheffing Bij het gebruik maken van de verklaring wordt geen loonheffing ingehouden voor privégebruik. Als toch sprake blijkt te zijn van privégebruik, betekent dit dat een naheffingsaanslag wordt opgelegd. In principe wordt de naheffing van loonbelasting nageheven bij de werknemer. Als de werkgever echter op de hoogte was van de onjuistheid van de verklaring, kan de inspecteur ook naheffen bij de werkgever! De werkgever kan dit bijvoorbeeld weten als er een verkeersboete is opgelegd voor een verkeersovertreding buiten werktijd. Daarom ook een waarschuwing voor de werkgever. Praktische uitwerking De mogelijkheid om bijtelling te voorkomen door middel van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik wordt in de wet verankerd. Hoe de verklaring moet worden aangevraagd en welke regels rondom het aanvragen en intrekken van de verklaring gaan gelden, wordt in het uitvoeringsbesluit geregeld. De praktische uitwerking is op dit moment nog niet volledig duidelijk. De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik dient tijdig aangevraagd te worden om de bijtelling of de rittenadministratie al vanaf 1 januari 2012 achterwege te laten. Bespreek echter vooraf het risico met uw cliënt en adviseer hem dit ook vooraf duidelijk te bespreken met zijn werknemers.   http://www.pleinplus.nl/opinie/artikel/22244/ Gedoogperiode De belastingdienst verwacht dat niet iedere werkgever in staat is om voor 1 januari 2012 debenodigde verklaringen in te zenden. Daarom is er sprake van een gedoogperiode. Alle verklaringen die begin 2012 worden ingediend, gaan automatisch met terugwerkende kracht op 1 januari dat jaar in. Hoe lang deze gedoogperiode duurt is nog niet bekend.   Let wel er wordt aangegeven geen rittenadministratie bij alleen zakelijk gebruik en geen privé km’s in de regel bedoelen ze hier mee voertuig achter slot en grendel bij het bedrijf. Indien het voertuig mee naar huis mag kan er privé gereden worden en bij de belastingsdienst ben je schuldig totdat je onschuld bewezen is. !!!! Update Okt 2012. Wij informeerden u reeds eerder, na het weglopen van de heer Wilders uit het Catshuisoverleg, over het toen tot stand gekomen Kunduz akkoord. Kort samengevat, de woon werk kilometers zouden als privé kilometers aangemerkt worden.   Met vele partijen (o.a. de VAVDZ, Bovag , RAI en onze branchevereniging voor ritregistratiesystemen) hebben deze partijen zich verzet tegen deze wijziging. Deze lobbyactiviteiten zijn zeker niet voor niets geweest, want woon werk verkeer blijft zakelijk. Er verandert dus voorlopig niets.   Intensief voeren wij samen met onze branchevereniging (onze operations manager is hiervan de voorzitter) en een aantal andere betrokkenen direct overleg met de belastingdienst over een gestaffelde bijtelling voor zowel de personenauto als de bestelauto. En dit alles middels goedgekeurde ritregistratie systemen. Hierover zullen wij u blijvend gaan informeren. De woon werk kilometers blijven dus zakelijk !   Phoneshop4u is de specialist op het gebied van Ritregistratie-systemen levering en inbouw!
 
Ritregistratie